Dikning

Start
Summer
Winter
Accommodation
Att flytta hit
Location
Arbete
Ungdom
Webcam
Arrangemang
Produkter
Weather
Lokala tidningar
Intresseföreningen
Råstrands historia
Utveckling
Nybyggarna
Råstrand faställes
Bebyggelse
Isberget
Näverliden
Bondens arbete
Kvarnar
Djuren
Slakten
Skogen
Flottningen
Kolning
Tjärdalen
Dikning
Fiske
Jakten
Maten
Skolan
Handeln
Vägarna
Färjan
Flarkavabron
Tegeltillverkning
Elström
Radion
Telefon
Posten
Barnavård
Kyrkan
Folktro
Vädret
Ungdomsnöjen
Dialektord
Ramsor
Föreningslivet
Glimtar 1949
Tankar 1984
Berättelser
Bilder från förr
Smått och gott
Contact

 

 

Myrdikning

På grund av vattenrika och frostförande marker, hade ett dikningsföretag med statsbidrag utförts kring sekelskiftet. Planförfattare var landsbruksingengör Kempf. Handlingar är ej befintliga. En undersökning beträffande kompleterings-dikning gjordes under juli månad 1909. Handlingar upprättades under 1911, fastställdes av Kungl.Maj:t. den 31:a dec. 1914, samt slutjusterades i oktober 1922.


Projektet kostnadsberäknades till 14 634:- med bidrag 7310:-, priset varierat till 50 kr/ 1/2 m2 vid grus och stensprängning. Verktygen bestod i huvudsak av spade, grävyxa (flåhacka) och yxa. Då det var tillgång till vatten brukade den som dikade gräva lös ”myra” och detta följde då med vattnet. På grund av detta blev en tjärn igenfylld och delar av avarna förminskades och utgrundades.


Vid sprängning användes dynamit. De områden som blev dikade odlades upp till åker och kallades i de flesta fall för ”myrodlinga”.


År 1953 rensades dikena upp och Henfrid Karlsson hade ansvaret för företaget. Arbetet utfördes med grävskopa typ Prissman.

 

Skogsdikning.

Skogsdikning utförd på Råstrands samverksområde där Torviksele och Sappetnäs ingår. För länge sedan togs ett skogsdike upp på Henry Borgströms m.fl. skiften, men det är inte känt av vem eller vid vilken tidpunkt.

 

Första ordentliga skogsdikningen utfördes 1969. Sven Olof Johansson utförde arbetet, 8 568 meter, med grävmaskin typ ADB, till ett pris av 1,23 kr/ m2 . Totalkostnaden 16 865 kronor, statsbidrag utgick med 40%. 1973-74 utfördes ett nytt företag i skogsdikning 44 221 m till en kostnad av 99 925 kr . Arbetet utfördes av G.A. Nilsson med en grävmaskin Landsverk, till ett pris av 1,29 kr/m2 . Statsbidrag var 40%.

 


Senast uppdaterad:
2012-07-03 21:14