Telefon

Hem
Sommar
Vinter
Boende
Att flytta hit
Att hitta hit
Arbete
Ungdom
Webcam
Arrangemang
Produkter
Väder
Lokala tidningar
Intresseföreningen
Råstrands historia
Utveckling
Nybyggarna
Råstrand faställes
Bebyggelse
Isberget
Näverliden
Bondens arbete
Kvarnar
Djuren
Slakten
Skogen
Flottningen
Kolning
Tjärdalen
Dikning
Fiske
Jakten
Maten
Skolan
Handeln
Vägarna
Färjan
Flarkavabron
Tegeltillverkning
Elström
Radion
Telefon
Posten
Barnavård
Kyrkan
Folktro
Vädret
Ungdomsnöjen
Dialektord
Ramsor
Föreningslivet
Glimtar 1949
Tankar 1984
Berättelser
Bilder från förr
Smått och gott
Kontakter

 

Byn fick en telefon omkring 1919. Då drogs nämligen en enkeltrådig ledning från Gargbro för att ringa. Där hade nämligen en "samtalstation" inrättats något år före 1910.
Under förutsättning att telefonledningarn fick sättas i växande träd och intressenterna höll erfoderliga stolpar, erbjöd sig telegrafverket att bygga ut telefonnätet bland annat från Gargbro över Råstrand och till Tväråträsk.

 

Den förste innehavaren av telefon var Isac Johansson. Efter en tid flyttades den till August Sandqvist som då bodde dät Viktor Renmans nu finns. Han skötte om apparaten tills han flyttade till Sorsele på våren 1924.


Den 1/4 samma år kom Frans Borgström med sin familj flyttande från Juktån. De fick sin första bostad efter Sandqvist. Då övertog han också telefonen. Dottern Enny blev den som skötte om "växeln".


Enny berättar:
Det dröjde några dar, troligen tre, mellan Sandqvists avflyttning och Borgströms inflyttning. På hösten 1924 köpte Borgström stället av Vilhelm Johansson och flyttade till den plats där Henry ( sonen) fortfarande är kvar. Telefonen följde naturligtvis med. Man måste ju ha någon som skötte den. Telefonen följde naturligtvis med. Det gjorde Enny i stort sett. Telefonväxeln utgjordes då endast av ett enkelt telefonskåp med en klaff. Denna, omkastare, fördes åt höger om man skulle fram till Vänfors och Tväråträsk och till vänster om man ville ringa till Gargbro. Obs. bara enkeltrådig ledning!


Signaler:
Vänfors ¤ ¤ ¤ ( klaffen åt höger )
Tväråträsk ( Frans Karlsson) === ¤ ( klaffen åt höger )
Gargbro ¤ === ( klaffen åt vänster)
Holmfors === ¤ ( klaffen åt vänster)
Råstrand ¤ ¤ ( klaffen åt vänster)
1933 övertog Enny skötseln av telefonväxeln. Ja, då kan vi kalla det växel, ty 17/10 detta år instalerades telefon hos:
Ebert Johansson nr. 1
Bertil Bigren nr. 2
Alfons Eriksson nr. 3
Oskar Nilsson nr. 4


Där efter blev det någon då och då som behövde telefon. Näste abbonent blev färjkarlen Algot Johansson.


1942 fanns här 24 abonnenter.


17/11 - 1947 instalerades växeln i Enny och Osborn Lundströms nya hus.


1/11 1971 automatiserades telefonnätet i byn. då fanns här 44 abonnenter.


1976 finns cirka 50 stycken.


Alla hem har nu telefon.

Senast uppdaterad:
2012-07-03 21:14